Оперування причалом для морських суден типу «Ро-Ро» Ренійської філії ДП «АМПУ» на умовах оренди

Опис
проекту

Розглядається можливість передачі в оренду причалу для морських суден типу «Ро-Ро» Ренійської філії ДП «АМПУ» з метою обслуговування суден, в тому числі здійснення операцій з перевантаження вантажів

Основні технічні характеристики

Рік введення в експлуатацію – 1993
Довжина – 84 м
Проектна глибина – 7,16 м
Конструктивна ширина – 21 м
Спеціалізація – вантажний, приймання суден типу «Ро-Ро»

Технічний стан та роботи, які необхідно здійснити

Виведений з експлуатації, необхідно добудувати причал або виконати реконструкцію

Iншi характеристики

Очікувані результати
реалізації проекту

Розвиток причальної інфраструктури з метою створення сприятливих умов для збільшення переробки вантажів

Вартість реалізації
проекту та інші
фінансові індикатори

Визначається проектною документацією

Форма реалізації

Механізм оренди відповідно до законодавства України (більш детально за посиланням http://investinports.com/cooperation/)

Зацікавлені сторони
реалізації проекту

Мінінфраструктури, ДП «Адміністрація морських портів України»

Для детальної інформації:

(048 40) 4-40-77