Реконструкція перевантажувального комплексу на базі причалу №14

Опис
проекту

Заходом передбачається здійснення реконструкції перевантажувального комплексу на базі причалу №14 під генеральні вантажі з пропускною спроможністю до 1,0-1,5 млн тонн на рік, з необхідністю реконструкції причалу №14 та демонтажу або реконструкції складу №14. Фінансування проекту планується за рахунок інвестора.

Роботи, які
необхідно здійснити

Розробити проектну документацію
Отримати пакет дозвільних документів
Виконати реконструкцію причалу

Вигодоотримувачі від реалізації проекту

Приватний
інвестор

— Можливість тривалий термін здійснювати управління активами держави
— Можливість реконструкції існуючих потужностей для збільшення переробки вантажів
— Вигода від ефективного використання існуючих активів та суміжної інфраструктури

Державне
підприємство
«Адміністрація
морських
портів України»

— Збільшення надходжень від портових зборів та інших послуг у звязку з ростом кількості суднозаходів в порт

Держава

— Збільшення надходжень у бюджети різних рівнів (сплата податків, концесійного платежу)
— Ефективне управління державним майном
— Розвиток морегосподарського комплексу

Iншi характеристики

Вартість реалізації
проекту та інші
фінансові індикатори

Визначається проектною документацією – орієнтовно 1 222,00 млн грн з ПДВ.

Термін реалізації
проекту

2023р.

Форма реалізації

Державно-приватне партнерство, оренда або інше

Зацікавлені сторони
реалізації проекту

Міністерство інфраструктури, ДП «АМПУ», приватний інвестор