Реконструкція причалу №7 в морському порту Рені

Опис
проекту

Реконструкція причалу № 7 довжиною 83м., для створення нових потужностей з переробки зернових та продовольчих вантажів

Роботи, які
необхідно здійснити

Реконструкція причалу №7 згідно робочого проєкту

Існуючий стан
проекту (об’єкту)

Не використовується

Основні технічні характеристики

Спеціалізація – переробка зернових та продовольчих вантажів

Складські майданчики – відсутні
Ходові залізничні колії – 3 од.
Тилова кранова колія на пальовій основі

Характеристика причалів

ПричалДовжинаГлибинаТип вантажу
№ 783,0 м2,3 мзернові

Вигодоотримувачі від реалізації проекту

Приватний
інвестор

— можливість тривалий термін здійснювати управління активами держави
— можливість реконструкції існуючих потужностей для збільшення переробки вантажів
— вигода від ефективного використання існуючих активів та суміжної інфраструктури

Державне
підприємство
«Адміністрація
морських
портів України»

— збільшення надходжень від портових зборів та інших послуг у зв’язку з ростом кількості суднозаходів в порт

Державне
підприємство
«Морський
торговельний
порт «Ренi»

Оптимізація операційної діяльності

Держава

Збільшення надходжень у бюджети різних рівнів (сплата податків, концесійного платежу)
Ефективне управління державним майном
Розвиток морегосподарського комплексу

Iншi характеристики

Вартість реалізації
проекту та інші
фінансові індикатори

Визначаються проектною документацією

Термін реалізації
проекту

2020-2025 роки

Форма реалізації

Державно-приватне партнерство, оренда або інша.

Зацікавлені сторони
реалізації проекту

Міністерство інфраструктури, ДП «АМПУ»,  ДП «МТП «Ренi», приватний інвестор