Проект концесії майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія»

Опис
проекту

Оголошено про проведення концесійного конкурсу щодо передачі в концесію майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія», розташованого на лівому березі річки Південний Буг, із легким доступом до відкритого моря та системи внутрішніх водних шляхів. «СК «Ольвія» знаходиться на невеликій відстані від провідних металургійних та сільськогосподарських регіонів України

Тизери інвестиційних можливостей

Більше інформації за посиланням: https://mtu.gov.ua/news/31121.html  

Роботи, які
необхідно здійснити

У рамках проекту передбачається можливість реконструкції, модернізації існуючих об’єктів та будівництво нових портових терміналів

Передбачається можливість будівництва нових причалів та проведення днопоглиблювальних робіт

Існуючий стан
проекту (об’єкту)

Підготовлено техніко-економічного обґрунтування проекту

Стивідорна компанія для виконання вантажно-розвантажувальних робіт і обслуговування морських і річкових суден, користується 7 причалами, загальною довжиною 1,53 км

Вільна територія в межах стивідорної компанії для реалізації «грінфілд» проектів

Вигодоотримувачі від реалізації проекту

Приватний
інвестор

Можливість тривалий термін здійснювати управління активами держави
Вигода від ефективного використання існуючих активів та суміжної інфраструктури, що передаються у концесію
Можливість будівництва нових потужностей

Державне
підприємство
«Адміністрація
морських
портів України»

Збільшення надходжень від портових зборів та інших послуг у зв’язку з ростом кількості суднозаходів в порт

Державне
підприємство
«Стивідорна компанія
«Ольвія»

Оптимізація операційної діяльності
Збільшення вантажопотоків

Держава

Збільшення надходжень у бюджети різних рівнів (сплата податків, концесійного платежу)
Ефективне управління державним майном
Розвиток морегосподарського комплексу

Iншi характеристики

Вартість реалізації
проекту та інші
фінансові індикатори

Визначається проектною документацією, техніко-економічним обґрунтуванням

Термін реалізації
проекту

Визначається техніко-економічним обґрунтуванням

Форма реалізації

Державно-приватне партнерство (концесія)

Зацікавлені сторони
реалізації проекту

Мінінфраструктури, державне підприємство «Адміністрація морських портів України», державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія», приватні інвестори

Картографічне розміщення